Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karel 4

13. 5. 2007

Karel IV. - Císař v Boží milosti

V Obrazárně Pražského hradu začala jedinečná výstava Karel IV. - Císař z Boží milosti, která nám přibližuje slavné a blahodárné období vlády dynastie posledních Lucemburků v Evropě, zvláště pak Karla IV. jako krále českého a císaře Svaté říše římské. K vidění je 216 skvostů pozdní gotiky, které zapůjčilo 97 institucí z 11 zemí světa - univerzity, kláštery a knihovny. Některé exponáty ještě nikdy vystaveny nebyly. Největší výstavu v dějinách českého výstavnictví připravovala Správa Pražského hradu ve spolupráci s Metropolitním muzeem umění v New Yorku osm let.

V květnu uplyne 690 let od narození Václava Lucemburského a 660 let od jeho korunovace – již jako Karla IV. - římskoněmeckým králem.

Karel IV. Lucemburský

Doba panování Karla IV. je rok co rok ve znamení velkých a převratných změn pro jeho říši i okolní Evropu. Nelze stručně vytvořit obraz jeho širokého „záběru“, proto zde uvádím jen stěžejní data k přiblížení jeho života, velkého snažení a úspěchů.

1316 - jako nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny přichází 14. května na svět v některém z gotických domů na Starém městě a je pokřtěn jménem Václav.
Jeho otec Jan Lucemburský (1296 až 1346) byl synem Jindřicha VII. a Markéty Brabantské; byl hrabě lucemburský (1309), král český (1310 až 1346), král polský (1310 až 1335). Janův předčasně zesnulý otec Jindřich VII. byl první římský císař z rodu Lucemburků.
Eliška Přemyslovna (1292 až 1330) byla jako osmnáctiletá provdána za čtrnáctiletého Jana - a manželství nedělalo dobrotu. Eliška, poslední žena z rodu Přemyslova, byla vychována v Čechách. Měla vážnou, hrdou a nedůvěřivou povahu, byla neústupná, bouřlivá a nezvykle vášnivá. Na svatbu si šaty sama vyšívala, aby vzbudily obdiv…Byla hezká, urostlá, ale v rozporu s tehdejší módou byla snědá a černovlasá. Tmavé vlasy a oči po ní zdědil její syn Václav.
V té neklidné době Eliška v obavách před intrikami dvora svěřila dvouměsíčního synka do ochrany Viléma Zajíce z Valdeka na Křivoklátě. Později se s malým Václavem a ostatními dětmi ukryla na opevněném hradu Lokti. Neurovnané vztahy mezi oběma rodiči vyvolané rozdílnými politickými názory a podezření, že Eliška chce Jana intrikami zbavit trůnu vyvrcholily roztržkou.

1319 – Začátkem tohoto roku vtrhnul král Jan na Loket, obvinil Elišku ze spiknutí proti sobě, poté byl malý Václav odtržen od matky a izolován nejprve více než jeden rok na Lokti a pak tři roky na Křivoklátě. Matku již nikdy nespatřil.

1323 – Jako sedmiletý je Václav - v souladu s lucemburskou tradicí - poslán na vychování k francouzskému královskému dvoru, kde jeho teta Marie byla manželkou francouzského krále. Po svém kmotru, francouzském králi Karlu IV., přijal při biřmování jméno Karel. V Paříži získává rozsáhlé vzdělání, na tehdejší dobu je mimořádná jeho znalost jazyků: hovoří česky, německy, francouzsky, latinsky, italsky.

1330 – V Praze 28.září umírá Eliška Přemyslovna a je pohřbena na Zbraslavi. Karel je tou dobou v Lucembursku.

1331 až 1333 - Působí jako zástupce svého otce v severoitalské lucemburské signorii.

1333 - Od podzimu spravuje České království místo nepřítomného otce. V Praze nachází Pražský hrad v natolik zuboženém stavu, že se musí ubytovat na Starém městě pražském (v domě U Štupartů nebo U zvonu).

1338 - Dne 18.září král Jan podpořil návrh Karla a schválil koupi domu Wolfina od Kamene a jeho přestavbu na radnici. Krátce nato začala stavba věže, která dodnes dominuje Staroměstskému náměstí tehdy nazývanému Velký rynk.

1334 - Vykonává úřad moravského markraběte.

1344 - Papež Kliment VI. vyhověl požadavku tehdy ještě markraběte Karla a zvláštní bulou povýšil pražské biskupství na arcibiskupství v jehož čele stanul první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.

1344 - Král Jan Lucemburský se syny Karlem a Janem Jindřichem položili základní kámen k chrámu svatého Víta.

1346 - U městečka Rhens na levém břehu Rýna byl 11.července na sjezdu kurfiřtů zvolen římskoněmeckým králem třicetiletý moravský markrabě Karel; hlasování proběhlo jednomyslně za účasti pěti kurfiřtů ze sedmi (chyběl Ludvík Braniborský a falckrabě rýnský Ruprecht). 26. srpna se udála bitva u vesnice Kresčaku (Crécy) v severní Francii -první pozemní bitva tzv. stoleté války (1339 až 1453) - mezi Francií a Anglií, které se zúčastnil Jan Lucemburský spolu se svým synem Karlem a 500 těžkooděnci na straně francouzského krále Filipa VI. Český král Jan (již na obě oči slepý) v bitvě zahynul. Zraněn byl i Karel, který se tímto dnem stal českým králem. 26. listopadu proběhla korunovace Karla římskoněmeckým králem v katedrále města Bonnu. Koncem tohoto roku prošel Karel v převlečení za panoše územím ovládaným svrženým císařem Ludvíkem (Alsaskem, Švábskem, Franky a Horní Falcí) a dospěl počátkem ledna 1347 do Prahy.

1347 - Po smrti svého otce a dvanáctileté spoluvládě se 26.srpna Karel stává českým králem a 2.září je korunován. Hned na to 21. listopadu založil klášter na Slovanech a k zemím Koruny české přičlenil slezská knížectví a Horní Lužice.

1348 – Dne 8.března vydal listinu k založení Nového Města pražského. Tržiště (nynější Karlovo náměstí) bylo založeno a vyměřeno jako hlavní veřejné a obchodní prostranství. V jeho středu v roce 1354 nechal císař postavit dřevěnou svatyni - kapli Božího těla, sloužící ke každoročnímu vystavování významných říšských svatých ostatků v období velikonočních svátků. Tato tradice učinila z Prahy jedno z nejvýznamnějších poutních míst soudobé křesťanské Evropy. (Kaple byla přestavěna v letech 1382/1393 na kamennou a tato byla v roce 1789 zbořena.)
Dne 10.června položením základního kamene Arnoštem z Pardubic začal Matyáš z Arrasu se stavbou Karlštejna. Stavba hradu byla dokončena roku 1357.

1352 – V únoru toho roku Karel vytáhl do pole proti Rožmberkům - "nepokojným poddaným svým"; boj skončil kompromisem.

1355 - Dne 5.ledna byl Karel v chrámu sv.Ambrože v Miláně korunován železnou lombardskou královskou korunou. Téhož roku 5.dubna se konala korunovace Karla ve Svatopetrském chrámu v Římě na císaře Říše římskoněmecké (jako Karla IV.); společně s ním byla korunována i jeho nová manželka Anna Svídnická.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

souhlasím

(???, 13. 1. 2009 16:39)

nevim kdo si typku ale uplně s tebou souhlasím

hnus

(typek, 27. 3. 2008 12:15)

mas to tu na hovno tomu rikas vyznamne udalosti